Amalan hebat sebelum tidur

Mengambil wuduk

Menutupi pintu bilik

Membaca Al-Quran, surah Al-Mulk

Mengibas tempat tidur sebanyak 3 kali

Menutupi lampu bilik

Tidur mengiring ke kanan atas bahu kanan.

Tidur dalam niat ingin bangun dimalam sepertiga

Membaca doa tidur

Membaca bismillahirahmanirrahim sebanyak 21 kali

Mengucap 2 kalimah syahadah

Membaca surah Al-Fatihah sebanyak 4 atau 10 kali

Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali

Membaca surah 4 Qul'hul : Al-kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-nas

Membaca ayatul kursi.

Selawat 3 kali

Istifar 3 kali

Tasbih, Tahlil, Takbir dan Tahmir 3 kali

Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akhbar 34 kali

Memaafkan semua salah dan silap manusia

Rasullulah SAW Bersabda :
"Barang sesiapa yang mengamalkan setiap malam maka pahala kematian orang syahid akan diperolehi olehnya seberapa ramai manusia yang mati syahid."