Assalammualaikum dan salam sejahtera.

Rugilah puasa tapi tak solat.
Sedangkan dua-dua itu adalah ibadah yang wajib.

Maka, tidak sempurnalah jika salah satu
daripadanya itu ditinggalkan tanpa sebab.